Linh kiện Iphone giá rẻ


BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN
 
 
IPHONE-IPAD
 
 
SIM GHÉP
GIÁ BÁN
SIM GHÉP HEICARD 5S
140K
SIM GHÉP HEICARD 5G
120K
SIM GHÉP HEICARD 4S
110K
BẢNG GIÁ KHẮC IMEI
GIÁ KHẮC
KHẮC IMEI SƯỜN 5
50K
KHẮC IMEI LƯNG IPAD
100K
KHẮC IMEI KHAY SIM 4
20K
KHẮC CHỬ THEO YÊU CẦU
CALL
BẢNG GIÁ SAM SUNG
GIÁ BÁN
SẠC + CÁP NOTE 2 ZIN VN
90K
SẠC + CÁP NOTE 3 ZIN VN
160K
TAI NGHE S3 ZIN VN
50K
TAI NGHE S4 ZIN VN
60K
LINH KIỆN IPHONE 5G -5S-5C
GIÁ BÁN
MAN HINH IPHONE 5 950K-1100K
MAN HINH IPHONE 5S 1900K
MAN HINH IPHONE 5C CALL
SƯỜN IPHONE 5 ZIN 950K
SUON IPHONE 5 TRANG-ĐEN 490K
SUON IPHONE 5 GOLD-GREY 490K
SUON IPHONE 5S 750K
DAY NGUỒN TRÊN 5S 120K
DÂY NGUỒN TRÊN 5G
80K
DÂY NGUỒN TRÊN 5C CALL
DÂY NGUỒN DƯỚI 5G 70K
DÂY NGUỒN DƯỚI 5S CALL
DÂY NGUỒN DƯỚI 5C CALL
CỤM CAMERA TRƯỚC 5S 200K
CỤM CAMERA TRƯỚC 5G 80K
CỤM CAMERA TRƯỚC 5C CALL
CAMERA 5 SAU 120K
CAMERA 5S SAU 200K
CAMERA 5C SAU 200K
DÂY HOME 5S 80K
DÂY HOME 5G 15K
DÂY HOME 5C CALL
DÂY SÓNG 5G (1 CẶP) 100K
DÂY WIFI 5G 25K
PHÍM GẠT RUNG 5G-5S 10K
PHÍM VOLUM 5G-5S 10K
PHÍM NGUỒN 5G – 5S 10K
KHAY SIM 5G – 5S 10K
NÚT HOME 5G TRẮNG ZIN 45K
NÚT HOME 5G ĐEN ZIN 35K
NÚT HOME 5G LK 30K
NÚT HOME 5S + DÂY HOME 5S 300K
PIN IPHONE 5G 90K
PIN IPHONE 5C 200K
PIN IPHONE 5S 180K
DÁN PIN 5G 8K
LOA TRONG 5G 15K
LOA TRONG 5S CALL
LOA NGOÀI 5G 25K
LOA NGOÀI 5S CALL
LOA TRONG 5C CALL
LOA NGOÀI 5C CALL
BỘ NẸP LINH TINH 5G 80K
CÂY TI NÚT NGUỒN 5G 5K
BỘ XI 5G 40K
BỘ XI 5S 50K
NHỰA HOME 5G 10K
HỢP 5S LK 50K
HỢP 5S ZIN 140K
HỢP 5G LK 35K
BẨY SIM 5G 8K
LÓT MÀN HÌNH 5G 60K
LÓT MÀN HÌNH 5S CALL
KHUNG ROONG 5G LK 50K- 70K
KHUNG ROONG 5G ZIN 100K
KHUNG ROONG 5S LK 80K
DÂY TEST MAN HINH 5G 180K
SẠC 2 CHẤU IPHONE 5S ZIN MAY 130K
SẠC 2 CHẤU ZIN LK 80K
SẠC 2 CHẤU CAO CẤP 40K
CÁP 5 ZIN MÁY
160K
CÁP 5 ZIN LK
90K
CÁP 5 CAO CẤP 60K
CÁP 5 LK 25K – 40K
TAI NGHE 5 ZIN MAY 290K
TAI NGHE 5 CAO CAP 90K
TAI NGHE 5 LK 40K- 60K
LINH KIÊN IPHONE 4S-4G
GIÁ BÁN
MÀN HÌNH 4G-4S LK (CÓ RON ) 450K
MÀN HÌNH 4G-4S ZIN EP KÍNH (KHÔNG RON) 520K
SƯỜN 4S 130K
SƯỜN 4G 80K
KHUNG ROONG 4G -4S ZIN 40K
KHUNG ROONG 4G -4S LOAI 1 25K
KHUNG ROONG 4G-4S LK 15K
NẮP LƯNG 4G – 4S LOAI 1 45K
NẮP LƯNG 4G – 4S LOAI 2 35K
DÂY NGUỒN 4G LK – ZIN 40K – 60K
DÂY NGUỒN 4S ZIN 60K
CAMERA TRƯỚC 4G 85K
CAMERA TRƯỚC 4S 70K
CAMERA SAU 4G 70K
CAMERA SAU 4S LK 70K
CAMERA SAU 4S ZIN MAY 90K
DÂY HOME 4G-4S 10K
NÚT HOME 4G-4S TRANG &ĐEN A 20K
DÂY SÓNG 4S – 4G 25K
CỤM SÓNG 4G -4S 50K
DÂY GẠT RUNG +VOLUM +NGUỒN 4G 30K
DÂY GẠT RUNG +VOLUM +NGUỒN 4S 40K
GẠT RUNG 4G-4S 10K
NÚT NGUỒN 4G-4S 10K
VOLUM 4G-4S 10K
KHAY SIM 4G-4S 15K
LOA TRONG 4G – 4S 10K
LOA NGOÀI 4G – 4S 15K
WIFI 4G-4S 15K
ỐC ĐUÔI 4G 2K
Ốc BỘ 4G-4S 20K
PIN 4G ZIN 65K
PIN 4S ZIN 70K
NẸP LINH TINH 4G -4S 5K/CÁI
KEO DAN PIN 4G 8K
KEO CÁCH NHIỆT TRÊN BO 4G-4S 10K
KEO CÁCH NHIỆT SƯỜN 4G-4S 10K-20K
CẢM BiẾN AS 5K -10K
SIU SẮT TRÊN BO 4G -4S 30K/BỘ
SẠC 2 CHẤU ZIN MÁY 130K
SẠC 2 CHẤU ZIN LK 80K
SẠC 2 CHẤU CAO CẤP 40K
CÁP 4S ZIN MÁY 70K
CÁP 4 ZIN LK 30K
CÁP 4 -4S CAO CẤP 20K
CÁP 4 -4S LK 9K
TAI NGHE 4 ZIN 100K
TAI NGHE 4 CAO CAP 35K
TAI NGHE 4 LK 25K
TAI NGHE 4S CAO CAP 40K
TAI NGHE 4S LK 30K
LINH KIÊN IPHONE 3G-3S
GIÁ BÁN
MÀN HÌNH 3GS ZIN MAY 300K
LƯNG 3G/3GS 12R SAO 45K
BẨY SIM 3G/3GS 3K
BỤNG LÓT 3GS
35K
CAMERA 3GS 30K
CỤM CHUÔNG CÁP SẠC 3GS T/Đ 65K
CHUÔNG 3G/3GS 10K
CẢM Ứng 3G/3GS 60K
DÂY SẠC 3G-3GS T/Đ ZIN 40K
DÂY LOA 3G/3GS 40K
DÂY TAI NGHE 3G/3GS T/Đ 30K
DÂY NÚT HOM 3G/3GS 7K
DÂY WIFI 3G/3GS 10K
GẠT RUNG 3G/3GS T/Đ 10K
KHUNG ROONG 3G/3GS ZIN 40K
KHAY SIM 3G/3GS T/Đ 5K
LOA TRONG 3G/3GS 20K
MIC 3G/3GS 15K
MẮT NHỰA CAMERA 3GS 5K
NẸP GẠT RUNG 15K
HOM 3GS 10K
NÚT NGUỒN 3GS 8K
VOLUME 3GS 10K
RUNG 3GS 25K
ViỀN XI TAI NGHE 3GS 3K
ViỀN XI CAMERA 3GS 5K
PIN 3GS 75K
ỐC ĐUÔI 3G 1.5K
DÂY KEO DÁN CAM Ứng ( KEO ĐỎ ) 18K
MIẾNG DÁN MH TRONG-MỜ
5K-6K
HỢP 3GS
35K
SẠC 2 CHẤU ZIN MAY
130K
SẠC 2 CHẤU LK
30K
CÁP 3GS ZIN
30K
CÁP 3GS CAO CẤP
20K
CAP 3GS LK
9K
TAI NGHE 3GS CAO CẤP 35K
TAI NGH4 3GS LK
25K
LINH KIÊN IPAD MINI
GIÁ BÁN
MÀN HINH MINI ( BAO TEST TAI CỬA HÀNG ) 800K
MÀN HÌNH MINI 2 1500K
CẢM ỨNG MINI T/Đ 230K
LƯNG IPAD MINI CALL
DÂY NGUỒN IPAD MINI 50K
CHUÔNG IPAD MINI 80K
DÂY CÁP SẠC IPAD MINI T/Đ 80K
DÂY NÚT HOM IPAD MINI 80K
KHAY SIM IPAD MINI T/Đ 50K
PIN IPAD MINI 350K
WANTY IPAD MINI 30K
LINH KIÊN IPAD 1
GIÁ BÁN
MÀN HIÌNH IPAD 1 900K
CẢM ỨNG IPAD 1 340K
PIN IPAD 1 200K
LINH KIÊN IPAD 2
GIÁ BÁN
MÀN HIÌNH IPAD 2 850K
CẢM ỨNG IPAD 2 T/Đ ( CÓ KEO HOM ) 350K
CẢM ỨNG IPAD 2 T/Đ 230K
LƯNG IPAD 2 850K
CHUÔNG IPAD 2 120K
DÂY NGUỒN IPAD 2 ( CÓ 3G ) 50K
DÂY NGUỒN IPAD 2 (WIFI) 70K
DÂY WIFI IPAD 2 50K
KHUNG ROONG IPAD 2 T/Đ ( LINH KiỆN ) 30K
KHUNG ROONG IPAD 2 T/Đ ( ZIN ) 40K
KHAY SIM IPAD 2 T/Đ 25K
PIN IPAD 2 200K
KEO DÁN CẢM ỨNG IPAD 10K
HỘP IPAD ( 2,3,4, MINI ) 70K
LINH KIÊN IPAD 3/4
GIÁ BÁN
MÀN HIÌNH IPAD 3/4 850K
CẢM ỨNG IPAD 3/4 T/Đ ( CÓ KEO HOM ) 350K
CẢM ỨNG IPAD 3/4 T/Đ 230K
LƯNG IPAD 4 900K
LƯNG IPAD 3 850K
CHUÔNG IPAD 3 120K
DÂY NGUỒN IPAD 3 ( CÓ 3G ) 50K
DÂY WIFI IPAD 3/4 50K
DÂY HOM IPAD 4 40K
DÂY CÁP SẠC IPAD 3/4 T/Đ 80K
KHUNG ROONG IPAD 3/4 T/Đ ( LK ) 30K
KHUNG ROONG IPAD 3/4 T/Đ ( ZIN ) 40K
KHAY SIM IPAD 3/4 T/Đ 25K
PIN IPAD 3/4 200K
KEO DÁN CẢM ỨNG IPAD 10K
WANTY IPAD ( 2/3/4 ) 30K
HỘP IPAD ( 2,3,4, MINI ) 70K
DÁN MH TRONG-MỜ
20K-30K
LINH KIỆN IPAD 5
GIÁ BÁN
MÀN HÌNH IPAD 5 1900K
CẢM ỨNG IPAD 5 1250K
WANTY IPAD 5 30K
DÂY SẠC IPAD 5 TRANG & ĐEN CALL
DÂY MICRO IPAD 5 CALL
DÂY HOME IPAD 5 CALL
DÁN MH IPAD 5 T-M
20K-30K
LINH KIÊN CÓC SẠC-CÁP IPAD
GIÁ BÁN
SẠC IPAD LK 2 CHẤU 10W 90K
SẠC IPAD ZIN 2 CHẤU 10W 150K
SẠC IPAD ZIN 2 CHẤU 12W 200K
SẠC IPAD LK 2 CHẤU 12W 85K
SẠC IPAD ZIN 2 CHẤU 12W 120k
 
  • NGOÀI NHỮNG SẢN PHẨM TRÊN CHÚNG TÔI CÒN CÓ RẤT NHIỀU MẶT HÀNG KHÁC .RẤT MONG AE ỦNG HỘ.